مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران در سخنانی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با استانداری و سازمان بازرسی به منظور تعیین تکلیف سکونت گاه های غیررسمی، اظهار داشت: بر اساس توافقات صورت گرفته، مجوز واگذاری انشعاب با مالکیت شرکت توزیع برق صادر می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo