مهندس منصوري در ديدار با مديران ارشد شركت توزيع نيروي برق استان مركزي گفت: صنعت برق به خصوص در شهرستانهاي صنعتي ساوه و زرنديه به شايستگي توانسته است در راستاي رضايت مندي مردم و تامين برق مطمئن و پايدار گام بردارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo