درد دل های فعالان صنعت برق بابت نرخ خرید تضمینی و آمار بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران، حکایت از آن دارد که برقی ها چندان هم از داستان خریدهای تضمینی و خصوصی سازی دل خوشی ندارند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo