فایل صورتجلسه در خصوص نحوه واگذاری اراضی برای نیروگاههای تجدیدپذیر توسط سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ شده است. در این صورتجلسه بر اساس صورتجلسه مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تعیین حداکثر زمین مورد نیاز برای نصب نیروگاه های خورشیدی و بادی تاکید شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo