به گزارش برق نیوز؛مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به عملكرد گروه مدیریت مصرف برق که دربخش كاهش پیك بارتابستان 1394 توانست رتبه ی دوم كشوری را كسب كند و در كاهش 2200مگاوات انرژی برق درسطح كشور تاثیر بسزایی داشته باشد بر لزوم تلاش بیشتر دركاهش پیك باربرق تابستان برای سالهای آتی تاکید کرد.

عباسی به برنامه های پیش روی در سال آتی اشاره كردوافزود: باتوجه به نیاز صرفه جویی 3000مگاواتی انرژی برق تابستان 1395 درسطح كشور لازم است در هر حوزه اقدام های مجدانه و فراگیری نسبت به سالجاری صورت پذیرد كه ازجمله ی برنامه های پیش بینی شده علاوه بر اجرای دقیق اقدامات موجود در جدول سهمیه ی طرح كاهش پیك بارتابستان95است.

وی برجلب مشاركت صنایع بالای 200 كیلووات و بالاتر در برنامه تعمیرات و تعطیلات تابستانی، تعدیل بار صنایع در ساعات اوج مدیریت مصرف(فرهنگ سازی )كنترل مصارف چاههای كشاورزی و عقد تفاهم نامه همكاری در ساعات اوج،جلب همكاری مشتركین اداری،جمع آوری لامپ پرمصرف مشتركین تجاری و جلب همكاری،نصب سیستم فتوولتائیك،اطلاع رسانی و اقدامات فرهنگی در بخش خانگی،اطلاع رسانی و آموزش دانش آموزان و بهینه سازی مصرف ساختمان مدارس برای سال آینده تاکید کرد.

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان زنجان تست لوازم اندازه گیری نظارت5.9مگاوات،رفع اتصالات سست، روشنایی معابر، بكارگیری مولدهای اضطراری خرید برق؛تلفات توان(مدیریت ولتاژ)مدیریت بار،مدیریت فیدرهای كشاورزی،شناسائی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز،پروژه كنترل مضاعف سیستم صورتحسابگیری ،خدمات مشتركین 7مگاوات،آزمایش و بازدید كنتورهای عادی،پروژه نصب كنتور چند تعرفه به هوشمندسازی شبكه های توزیع برق و فضاهای اداری جدیدالاحداث ونیز استفاده از سامانه های تولید انرژی برق خورشیدی را از جمله طرحهای این شرکت برای سال آتی عنوان کرد.

وی به نكته ی مهم تغییرعادات بد (سبك زندگی)عدم رعایت مصرف درست انرژی مانند: روشن ماندن تجهیزات برقی و روشنایی محل كار درزمان عدم حضوردراتاق ها و همچنین مواجه با عوامل زیانبار موجود در محیط كار بویژه بالابودن میزان روشنایی لامپ ها در سازمان اشاره كرد و لزوم رعایت تمامی موارد را متذكر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo