جلسات کمیته کاهش تلفات سندیکا با محوریت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برگزار شد. طی این جلسه اقدامات انجام پذیرفته در شرکت های توزیع تهران و اهواز بررسی شد و غیر واقعی بودن آمارهای ارائه شده در کاهش تلفات مورد تاکید قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo