مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان عملکرد شرکت را در بخش های پروژه های جدید، تلفات انرژی برق، پایداری شبکه برق در غرب گیلان، میزان تولید انرژی برق و جایگاه برق گیلان از نظر تولید برق در کشور را تشریح نمود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo