در اين مقاله يک سيستم ترکيبي شامل منابع بادي و خورشيدي همراه با باتري به عنوان ذخيره ساز، جهت تأمين يک الگوي بار نمونه مستقل از شبکه طراحي شده است.

 با استفاده از تابع چگالي احتمال Weibull باد منطقه نمونه، ضريب ظرفيت براي چهار توربين بادي مختلف محاسبه شده و توربين بادي با بيشترين ضريب ظرفيت انتخاب شده است.

به منظور تعيين ترکيب اقتصادي بهينه، با استفاده از الگوريتم MIP در محيط نرم‌افزار GAMS، تابع هدف به همراه قيود پياده سازي شده و نتايج ارائه شده است.

Abstract: In this paper٫ a hybrid system consisting of wind and solar resources with the battery as a storage is designed in order to supply an off-grid system with a sample load pattern. By using wind density probability function of the region, the capacity factor is estimated for four wind turbines and the turbine with the highest capacity factor is selected.

 In order to determine the optimum economic system configuration by using MIP algorithm in GAMS software٫ the objective function with its constraints was implemented and the results were presented.

به گزارش برق نیوز، این
مقاله در سی امین کنفرانس بین المللی برق در تاریخ 2 تا4 آذرماه 94 ارائه شده است.
برای دانلود فایل پی دی اف
pdf این
مقاله روی لینک زیر کلیک نمایید
:

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo