در این طرح، انرژی موجود در میدان‌های مغناطیسی پیرامون پرسنل بهره‌بردار و حراست در محیط ایستگاه‌های برق به‌وسیله لباس‌های ایمنی یاد شده جذب و به انرژی نورانی وصوتی تبدیل می‌شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo