مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان با اشاره به طرح‌های کاهش پیک مصرف برق گفت: طرح دیزل، طرح ذخیره عملیاتی صنایع و طرح تعطیلات و تعمیرات از طرح‌های ویژه صنایع برای کاهش مصرف است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo