حسن تجرد فریمانی رئیس کمیته امداد شهرستان رشتخوار: طرح برکت آفتاب در جهت تولید برق توسط نصب نیروگاه خورشیدی و پیوستن به شبکه توزیع برق منبع درآمدی برای ۱۰۰ خانوار تحت پوشش این نهاد که با داشتن شرایط لازمه گزینش شده اند، در سطح روستای محروم این شهرستان خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo