نمایندگان عضو کمیسیون انرژی این هفته به بررسی طرح یکسان‌سازی مزایا حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور(اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی را با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نیرو می پردازند

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo