مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: گاز تحویلی به نیروگاه های حرارتی به روزانه 85 میلیون مترمکعب کاهش یافته، اما تولید برق این نیروگاه ها با سوخت جایگزین ادامه داشته و تاکنون مشکلی بوجود نیامده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo