مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور با بهسازی و نصب یک نیروگاه جدید به جای نیروگاه ری تهران موافقت کرده گفت: تامین مالی این نیروگاه از طریق فاینانس ژاپنی ها صورت می گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo