مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق نیروگاه های حرارتی می گوید، وزارت نیرو با اندیشیدن تمهیدات لازم در نیروگاه ها، برای تامین برق کشور حتی در زمان های بحرانی آمادگی کامل دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo