مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران گفت: با پُست‌های برق فعلی بیش از این نمی‌توانیم در مترو توسعه ایجاد کنیم لذا مترو برای توسعه به برق نیاز دارد. ما پیشنهاد داده‌ایم که طلبی که از دولت داریم با دریافت انشعاب برق تهاتر شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo