خط 400 کيلوولت مهر ــ گتوند با هدف ايجاد زير ساخت لازم جهت پايداري شبکه برق سراسري به عنوان يکي از طولاني ترين خطوط انتقال انرژي الکتريکي کشور برقدار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo