مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران گفت: یک هزار مگاوات از ظرفیت برق تولیدی این استان در زمستان خالی است که در مواقع بحرانی می تواند از سوی مشترکان مورد استفاده قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo