معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور در افق چشم انداز سال 1404 به بیش از 110 هزار مگاوات خواهد رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo