ئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : طوفان های فصلی ؛ مهمترین عامل تاثیرگذار در خاموشی ناخواسته به مشترکین نسبت به دیگر عوامل جوی است

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo