پیک مصرف برق کشور از تاریخ 5مرداد ماه سال جاری به ارقام کمتر از 50هزار مگاوات نزول پیدا کرده بود که روز گذشته(سه شنبه 12مرداد ماه 95) پس از یک هفته پیک بار با ثبت رقم 50هزار و 90مگاوات دوباره از مرز هشدار عبور کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo