اکثر مدیران برقی رسانه ای نیستند. سواد رسانه ای یکی از مهمترین ضروریات مدیریت نوین است. انتظار می رفت با وجود آنکه امسال وزارت نیرو در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها حضور داشت بیش از پیش از سوی مدیران وزارت نیرو و حتی بخش خصوصی مورد توجه و تاکید قرار گیرد. این عدم حضور ناشی از تفکر بی تفاوتی به رسانه و مطبوعات است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo