رئیس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی با بیان اینکه در شرایط فعلی عراق مهمترین بازار ایران برای صادرات انواع خدمات فنی و مهندسی به ویژه در حوزه برق، نیرو و انرژی است، تاکید کرد: در کنار صادرات خدمات، امکان مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت و صادرات انواع حامل های انرژی همچون گاز طبیعی و برق وجود دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo