جلسه هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد که بر این اساس قیمت پایه و شرایط واگذاری 100 درصد سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل به تصویب رسید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo