استراتژي شرکت فولکس واگن براي سال 2025 در نوع خود در تاريخ اين خودروساز بزرگ جهان يک تغيير بنيادي محسوب مي شود و به نوعي آينده خودروهاي الکتريکي در در دنیا متحول می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo