طی حکمی از سوی آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر، معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به عضویت کمیته عالی کاهش تلفات کشور منصوب گردید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo