عوض محمد پارسا، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق گفت: «اگر نرخ ارز را واقعی تر کنند، یعنی نسبت به بازار آزاد که ۳۵۰۰ تومان است، همان یا اندکی بیشتر و نزدیک ۴۰۰۰ تومان شود، تحریک تقاضا برای تولید داخلی ایجاد می شود.»

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo