این روزها و با شروع فصل تابستان در محافل و مجالس مختلف سخن از اجرای طرحی با عنوان ;ساعت به وقت گلستان; در استان گلستان است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در توضیح این طرح گفت: جهت کاهش پیک برای استان گلستان در صدد هستیم از راه های مختلف مشارکت مشترکین برق استان را برای مدیریت مصرف در روزهای احتمالی وقوع پیک جلب نمائیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo