رئیس اداره برق شوشتر ، دمای بالا و بروز حوادث غیرقابل پیش بینی همچون برخورد وسائط نقلیه با شبکه ، دو علت اصلی خاموشی برق در یک ماه اخیر در این شهرستان بیان کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo