درحاشیه مراسم افتتاح پروژه های سه گانه توزیع برق تهران بزرگ،معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه عمر تجهیزات برق رسانی درشهرتهران به بیش از40 سال می رسد بر لزوم نوسازی شبکه وتجهیزات برق رسانی دراین شهر تاکید کرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo