پروژه اصلاح و بازسازي خطوط برق حوزه نگور در راستاي كاهش خاموشي هاي اين شهرستان و توابع، ايجاد نقطه مانور و افزايش پايداري شبكه، كاهش تلفات توان و بهبود وضعيت ولتاژ خطوط و افزايش رضايتمندي مشتركين در نيمه دوم سال گذشته انجام شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo