به گفته آقاي مهندس عرب بيگي در اين مدت نصب و احداث 65دستگاه ترانس جديد جهت ظرفيت سازي ، تقويت شبكه و ولتاژ با اعتباري بالغ بر 13500ميليون ريال اضافه و در مدار قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo