سرپرست امور بهره برداري ناحيه شمال شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: در راستاي پايداري شبكه برق ايستگاه 132 كيلوولت ميانرود دزفول و به منظور تامين برق مطمئن درخروجي هاي فيدرهاي تامين كننده بار در اين ناحيه اقدام به احداث و نصب سيستم شارژ و باطري خانه همراه با تابلوهايAC و DC كرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo