دکتر حقی فام تاکید کرد: توانیر ضمن حمایت از شرکت های توزیع برق در زمینه کاهش تلفات توقع دارد پس از گذشت چند سال از طرح میثاق نامه تلفات، رویه های اجرایی در بخش های مهندسی، بهره برداری و خدمات مشترکان به نحو قابل توجهی اصلاح شده باشد به طوریکه اثر این اصلاحات در میزان تلفات خود را نشان دهد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo