عوارض 30 ریالی قبوض برق که در سال های گذشته صرفا برای توسعه شبکه برق روستایی و انرژی های تجدیدپذیر اختصاص یافته بود امسال علاوه بر این دو تا سقف سه هزار میلیارد ریال از این بودجه به صدا و سما اختصاص می باید. با حمایت های وزارت نیرو بخش عمده ای از این درآمدها در حوزه انرژی های تجدیدپذیر هزینه می شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo