کارشناس دفترتجاری سازی و اکتساب فناوری گفت: بازار دارايي‌های فكري صنعت برق و انرژي بهترین محمل ارتباط صنعت و دانشگاه در جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است كه با هدف عرضه و مبادله مصاديق مالكيت فكري در حوزه صنعت برق و انرژي طرح‌ريزي شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo