به گزارش برق نیوز،حسین افصلی روز یکشنبه در سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در مدیریت صنعت آب و برق در ساری گفت که قرارداد ساخت این پست ها تا سه هفته دیگر امضا می شود .

وی افزود : بانک عامل برای استفاده از فاینانس ساخت این پست های برق مشخص شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت : با احداث این پست ها ، 200 کیلومتر خط انتقال و فوق توزیع در این دو استان ایجاد می شود .

وی اضافه کرد : استفاده از تسهیلات اعتباری بانک توسعه و تجارت اکو به مبلغ 20 میلیون یورو هم از برنامه های برق منطقه ای مازندران و گلستان برای اجرای چند پروژه انتقال است که در مرحله انتخاب مشاور و پیمانکار قرار دارد.

او ادامه داد : با توجه به فرصت های مناسب سرمایه گذاری در بخش تولید پراکنده و احداث نیروگاه های مقیاس کوچک که در دولت تدبیر و امید مهیا شده است ، در آینده نزدیک حدود 600 مگاوات برق از این نیروگاه ها به شبکه برق منطقه انتقال می یابد .

افصلی بهره برداری از پست 400 کیلوولت مرکز مازندران و خط تغذیه آن را مهم ترین پروژه شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان تا پیش از تابستان سال آینده معرفی کرد. شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان دو میلیون مشترک دارد .

 650 مقاله در شش محور زیر ساخت داده های مکانی در صنعت برق ، کاربرد سامانه اطلاعات مکانی، بسترهای IT در پیاده سازی GIS، تجربیات و دستاوردهای موفق در حوزه GIS و SDI ایران و جهان، آموزش و فرهنگ سازی ، بررسی اثرات اقتصادی و بکارگیری سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب و برق به دبیرخانه این همایش ارسال شده است .

برگزاری 9 کارگاه آموزشی و 60 غرفه نمایشگاهی درحاشیه سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی از برنامه های این همایش دو روزه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo