غلامرضا خوش خلق با اشاره به اینکه مراحل اجرای فاینانس 67 پست فوق توزیع درحال انجام است و به مرحله نهایی قرارداد رسیده است، افزود: برخی از این طرح هایی روزهای گذشته افتتاح شد قبلا نیز به بهره برداری رسیده بود مثل پست شیخ بهایی و خط 400 کیلوولت سیاه پیشه!

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo