به گزارش برق نیوز, پس ازبرگزاری موفقیت آمیز اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی درمردادماه سال گذشته،فرایند اجرایی دومین دوره این جایزه ازابتدای اردیبهشت ماه 1395آغاز شده است.

دامنه اهداء جایزه  ملی مدیریت انرژی دراین دوره،توسعه یافته که شامل صنایع هدف  31گروه صنعتی و تولیدکنندگان تجهیزات مصرف کننده انرژی و ساختمانهای بزرگ اداری است که برای آن ها استاندارد ملی و معیارمصرف انرژی تدوین شده است.

علاوه براین،پروژه های برترصرفه جویی انرژی درواحدهای مختلف صنعتی که به نتیجه رسیده و نیز ساختمان های بزرگ اداری که اقدام به اجرای مدیریت مصرف انرژی نموده اند، واجد شرایط حضوردر دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی هستند.

گفتنی است این جایزه به منظور فرهنگ سازی،تشویق و ایجادانگیزه درخصوص ارتقای سطح بهره وری انرژی برگزارمی شود و سازمان مدیریت صنعتی با همراهی و همکاری ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،سازمان ملی استاندارد،شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان بهره وری انرژی ایران،آن راطراحی و اجرا می نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo