به گزارش برق نیوز، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه نیرو، دفتر تجاري سازي و اكتساب فناوري پژوهشگاه نيرو از پژوهشگران، خبرگان و موسسات پژوهشي و مشاوره اي فعال در حوزه تجاري سازي نتايج تحقيقات و انتقال فناوري دعوت به همکاری می‌نماید.

دفتر تجاري سازي و اكتساب فناوري پژوهشگاه نيرو از پژوهشگران، خبرگان و موسسات پژوهشي و مشاوره اي فعال در حوزه تجاري سازي نتايج تحقيقات و انتقال فناوري به منظور مشاركت در انجام فعاليت هاي مطالعاتي و اجرايي در محور هاي زير دعوت بعمل مي آورد:

مالكيت سرمايه هاي فكري، تجاري سازي نتايج تحقيقات، بازار ايده و فن بازار، روش هاي انتقال و جذب فناوري، توسعه RD  بنگاه هاي كوچك و متوسط، روش هاي تامين مالي و حمايت دولتي از نوآوري و ارزيابي و ارزش گزاري طرح هاي توسعه فناوري از عمده محور هاي فعاليت هاي مطالعاتي و اجرايي در این فراخوان است.

گفتنی است؛ اشخاص حقيقي و حقوقي علاقمند سوابق كاري (CV) خود را حداكثر تا تاريخ 95/8/30 به آدرس پست الكترونيكي cto@nri.ac.ir  ارسال نمایند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo