دفتر تجاري سازي و اكتساب فناوري پژوهشگاه نيرو از پژوهشگران، خبرگان و موسسات پژوهشي و مشاوره اي فعال در حوزه تجاري سازي نتايج تحقيقات و انتقال فناوري دعوت به همکاری می‌نماید.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo