فرار قرقره کابل برق در اتوبان که به علت وزن بالای کابل ها و انرژی جنبشی یسیار بالای آن می تواند بسیار خطر ناک و خطر آفرین باشد. این حجم انرژی در برخورد با هر مانعی خسارت شدیدی را به ان وارد می کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo