سازمان انرژی‌های نو ایران به عنوان سازمان برتر و پروژه ; کسب دانش فنی اکتشاف و ظرفیت منابع انرژی زمین گرمایی و تدوین اطلس ملی انرژی زمین گرمایی; به عنوان پروژه برتر در جشنواره پژوهشی سال ٩٤ وزارت نیرو انتخاب شدند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo