مدیر امور توزیع برق قائمشهر عمر شبکه فشار ضعیف شهرستان را بیشتر از 30 سال اعلام کرد و گفت: هزار و 270 کیلومتر از شبکه های برق این شهرستان فرسوده است که باید مرمت و بازسازی شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo