مدیر امور توزیع برق شهرستان آمل با بیان اینکه ۲۵ درصد شبکه های برق این شهرستان فرسوده است گفت: برای رفع مشکلات فرسودگی برق شهرستان نیاز به ۱۶۰میلیاردتومان اعتبار است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo