معاون هماهنگی توزیع توانیر در نامه ای به شرکت های توزیع دستور داد: فروش انشعاب از تاریخ ۲7 مردادماه 95 متوقف و تا زمان ابلاغ هزینه های جدید انشعاب برق واگذاری انشعاب ممنوع می باشد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo