معاون وزیر نیرو گفت: برای شخصی که می‌خواهد پول وارد کشور کند ریسک های بسیار زیادی وجود دارد. ما همچنان با تغییرات ناگهانی در نرخ ارز به عنوان یک تهدید روبرو هستیم. دولت برای قیمت پایین برق باید تدبیر کند یا باید تعرفه ها را اصلاح کند تا ما بتوانیم اقتصاد برق را سامان دهیم. بار مالی سیاست تعرفه های برق گرمسیری بر دوش دولت خواهد بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo