معاون برق و انرژی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه امروزه بسترهای قانونی مناسبی برای توسعه تجدیدپذیرها به وجود آمده است گفت: در شرایط کنونی به تعرفه‌های جدیدی در این حوزه دست پیدا کرده‌ایم که به تمامی سرمایه گذاران اطمینان می‌دهیم این اعداد و ارقام برای درازمدت حاکم خواهد بود و تغییری در آن ایجاد نخواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo