روي آوردن به انرژي هسته اي از زماني آغاز شد كه موضوع پايان پذيري انرژي هاي فسيلي مانند نفت و گاز به صورت جدي در دستور كار كشورهاي صنعتي و پيشرفته قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo