مدیرعامل توزیع برق مرکزی گفت: آموزش تخصصی در ارتقای رعایت نکات ایمنی برق تاثیرگذار است. سالانه شاهد فوت 700 نفر به دلیل بی توجهی به مقررات ایمنی برق هستیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo